Band

دسته بندی ها:

دسته بندی ها

انقلاب در عرصه نانو

انقلاب در عرصه نانو

تعداد ویدئوها: 10

دزدی از فروشگاه‌ها

دزدی از فروشگاه‌ها

تعداد ویدئوها: 11

شهری بدون آب

شهری بدون آب

تعداد ویدئوها: 7

اجرای قتل

اجرای قتل

تعداد ویدئوها: 20

انقراض ببر

انقراض ببر

تعداد ویدئوها: 9

سیاره یخ‌زده - پایان زمین

سیاره یخ‌زده - پایان زمین

تعداد ویدئوها: 15

در انتهای زمین چه می‌گذرد؟ در دو انتهای زمین، سیاره دوست داشتنی‌مان، این سرماست که حکمرانی می‌کند و سفیدی برف تنها چشم انداز موجود است. اما در پس این سرما چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟

انقراض خرس قطبی

انقراض خرس قطبی

تعداد ویدئوها: 11

شگفتی‌های چین - مترو پکن

شگفتی‌های چین - مترو پکن

تعداد ویدئوها: 11

حیات وحش آفریقا - شن‎های زمان

حیات وحش آفریقا - شن‎های زمان

تعداد ویدئوها: 9

از رمز و رازهای نهفته در دل قاره اسرارآمیز افریقا چه می‌دانید؟ آفریقا به هزار زبان با شما سخن می‌گوید: از بیابان‌های بی آب و علف تا جنگل‌های نفوذناپذیر، شیرهای غران و زرافه‌های رشید...

زندگی پس از انسان‌ها - فصل اول

زندگی پس از انسان‌ها - فصل اول

تعداد ویدئوها: 12

زندگی پس از انسان‌ها - فصل دوم

زندگی پس از انسان‌ها - فصل دوم

تعداد ویدئوها: 10

زندگی پس از انسان‌ها - فصل سوم

زندگی پس از انسان‌ها - فصل سوم

تعداد ویدئوها: 10