Band

آموزش بدنسازی

41 ویدیو

مدت دوره: 2 ساعت و 57 دقیقه

اسکات با دمبل

00:02:56

قیمت ویدیو: 600 تومان

اسکات، حرکتی ساده است که قدرت عضلات پا را برای بهتر دویدن، بالا میبرد. اسکات، عضلات چهارسر ران، جلوی ران، همسترینگ و عضلات اصلی برای خم شدن زانو را فعال میکند که تمام این عضلات در هنگام دویدن شما را به جلو میرانند. برای انجام صحیح حرکت اسکات با دمبل، با هر دو دست دمبل را برداشته و در کنار خود نگاه دارید. کمر را صاف نگه داشته و با تمرکز حرکت اسکات را انجام دهید. برای آشنایی بیشتر با انجام حرکات اسکات این ویدئو را ببینید.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: