Band

آموزش بدنسازی

41 ویدیو

مدت دوره: 2 ساعت و 57 دقیقه

بارفیکس

00:04:48

قیمت ویدیو: 600 تومان

عضلات پشت، جزو عضلات خلفی تنه محسوب می شوند و شامل ۸ عضله ذوزنقه، پشتی بزرگ، متوازی الاضلاع، گوشه ای، دندانه ای خلفی فوقانی، دندانه ای خلفی تحتانی، پشتی دراز و مربع کمری است. شما می توانید برای تقویت عضلات پشت از پایه ایترین حرکت، یعنی بارفیکس شروع کنید. این حرکت به روش های مختلفی انجام می شود. برای آشنایی با نحوه صحیح انجام این حرکت به صورت دست باز و دست بسته این ویدئو را ببینید.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: