Band

آموزش بدنسازی

41 ویدیو

مدت دوره: 2 ساعت و 57 دقیقه

حرکات بازو (1)

00:04:55

قیمت ویدیو: 600 تومان

برای انجام حرکت جلو بازو با هالتر، ابتدا صاف بایستید، دستان خود را به اندازه عرض شانه باز کنید و هالتر را در دست بگیرید. کف دست رو به جلو باشد. آرنج ها را نزدیک به بدن و بازوها را ثابت نگاه دارید و فقط ساعد را حرکت دهید. هالتر را به سمت بالا بیاورید تا همسطح با شانه قرار گیرد و عضله دو سر بازو کاملا منقبض شود. برای آشنایی بیشتر با نحوه انجام حرکت جلو بازو به تماشای این ویدئو بنشینید.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: