Band

آموزش بدنسازی

41 ویدیو

مدت دوره: 2 ساعت و 57 دقیقه

حرکات بازو (3)

00:03:51

قیمت ویدیو: 600 تومان

برای انجام حرکت جلو بازو با هالتر و دستگاه لاری، روی میز بنشینید و بازوهای خود را بر بالشت تعبیه شده روی نیمکت قرار دهید و میله هالتر را طوری در دست بگیرید که کف دست به طرف بالا باشد، سپس هالتر را به طرف شانه بالا آورده یک ثانیه مکث کنید و بعد به وضعیت اولیه برگردانید. هنگام بالا بردن هالتر عمل بازدم و هنگام پایین آوردن عمل دم را انجام دهید. برای آشنایی بیشتر با انواع حرکات جلو بازو این ویدئو را ببینید.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: