Band

آموزش بدنسازی

41 ویدیو

مدت دوره: 2 ساعت و 57 دقیقه

حرکات سینه (4)

00:04:32

قیمت ویدیو: 600 تومان

دستگاه عصبی مرکزی نقش مهمی‌ در جابجایی وزنه ‌های سنگین دارد. اگر دستگاه عصبی مرکزی شما بطور مناسب گرم نشود، وزنه مورد نظر سنگین به نظر خواهد آمد. برای سبک تر به نظر رسیدن وزنه‌ ها، بجای اینکه با وزنه‌ های سنگین خود را گرم کنید، در ‌ستهای گرم کردنی خود، وزنه را به آهستگی افزایش داده و تکرار‌های کمی‌ انجام دهید. حرکت صلیب بالا سینه، مکمل حرکت پرس بالای سینه با دمبل است که در این ویدئو خواهید دید.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: