Band

آموزش بدنسازی

41 ویدیو

مدت دوره: 2 ساعت و 57 دقیقه

حرکات شکمی (1)

00:05:33

قیمت ویدیو: 600 تومان

عضلات شکم که به اختصار abs نامیده میشوند، گروهی از عضلات هستند که در قسمت میانی بدن و زیر قفسه سینه قرار گرفته‌ اند. یکی از حرکات مناسب این ناحیه، حرکت زیر شکم خلبانی است که برای اجرای آن ابتدا باید میله ها را بگیرید، پاها را به هم چسبانده، شکم و شانه را کاملا سفت نگه دارید و از تاب خوردن بدن جلوگیری کنید. در این ویدئو به آموزش حرکات شکمی پرداخته ایم.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: