Band

آموزش بدنسازی

41 ویدیو

مدت دوره: 2 ساعت و 57 دقیقه

حرکات شکمی (2)

00:05:41

قیمت ویدیو: 600 تومان

برای انجام حرکت زیر شکم به صورت خوابیده، لازم است روی یک میز به پشت دراز بکشید و پاها را به طرف پایین میز دراز کنید. برای شروع، پاها باید به حالت کاملا کشیده بالاتر از میز و در هوا موازی با زمین قرار گیرند. به آرامی لگن را از سطح میز جدا کرده و زانوها را به طرف بالا بیاورید. سپس دوباره به آرامی پاها را به طرف پایین برده و به همین ترتیب حرکت را تکرار کنید. برای آشنایی بیشتر با حرکات شکمی این ویدئو را تماشا کنید.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: