Band

آموزش بدنسازی

41 ویدیو

مدت دوره: 2 ساعت و 57 دقیقه

حرکات شکمی (3) و سر شانه (1)

00:04:09

قیمت ویدیو: 600 تومان

حرکت مولتی هیپ از رو به رو برای تقویت عضلات زیر شکم مناسب است. برای انجام آن لازم است ابتدا روی دستگاه قرار بگیرد. توجه داشته باشید در این حرکت پا روی پد، دست به صورت کشیده، سر بالا و بدن قائم است. همزمان با اجرای حرکت، قسمت بالاتنه خود را به طرف پا حرکت دهید. برای آشنایی بیشتر با حرکات شکمی و سرشانه این ویدئو را ببینید.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: