Band

آموزش بدنسازی

41 ویدیو

مدت دوره: 2 ساعت و 57 دقیقه

حرکات نرمشی و کششی (2)

00:04:11

رایگان

حرکت کششی پشت ران، عضلات سرینی، فیله کمر، پشت، زیر بغل، سینه و دست نیز حرکاتی هستند که باید قبل از هر تمرینی انجام داد. برای کشش عضلات پشت ران، پای خود را در حال استراحت بر روی سطحی بالاتر از زانوها قرار دهید و پا را آنچنان خم کنید که گویی میخواهید با زانو پیشانی خود را لمس کنید. اجازه دهید زانو به آرامی خم شود. حرکت را برای پای دیگر نیز تکرار کنید. میتوانید با نحوه صحیح این حرکتها از طریق این ویدئو آشنا شوید.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: