Band

آموزش بدنسازی

41 ویدیو

مدت دوره: 2 ساعت و 57 دقیقه

حرکات پشت (2)

00:04:00

قیمت ویدیو: 600 تومان

حرکت زیر بغل هالتر خم، یك حركت پایه ایست كه در حقیقت بعنوان سلطان حركات زیر بغل شناخته می شود. این حركت در عین تاثیرات فوق العاده ای كه در افزایش سایز عضله زیر بغل دارد، می تواند در صورت اشتباه زدن، خطرآفرین نیز باشد. باید توجه داشت که در این حرکت باید کمر حتماً صاف بماند. این ویدئو را ببینید تا با نحوه صحیح این حرکات آشنا شوید.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: