Band

آموزش بدنسازی

41 ویدیو

مدت دوره: 2 ساعت و 57 دقیقه

حرکات پشت (3)

00:05:28

قیمت ویدیو: 600 تومان

حرکت دمبل تکی خم، یکی دیگر از مجموعه حرکت های مربوط به عضلات پشت است. این حرکت، عضلات بالای پشت و کمربند شانه ای را تحت تاثیر قرار می دهد. در انجام این حرکت باید یک پیچش مختصر در عضلات پشت ایجاد شود که برای فراگیری آن می توانید این ویدئو را ببینید. حرکت جفت دمبل خم نیز حرکت دیگریست که در این ویدئو می توانید تماشا کنید.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: