Band

آموزش بدنسازی

41 ویدیو

مدت دوره: 2 ساعت و 57 دقیقه

حرکات پشت (4)

00:03:57

قیمت ویدیو: 600 تومان

حرکت شراگز با هالتر و حرکت کول با هالتر بر روی عضلات بالایی پشت اثر بخش است. در حرکت شراگز عضلات ذوزنقه ای، بالابرنده کتف، دلتویید، راست کننده های ستون مهره ها و ساعد درگیر هستند. در این حرکت اگر دست ها به اندازه عرض شانه یا کمتر باز باشند، عضله ذوزنقه ای بیشتر تحت تاثیر قرار میگرد، در صورتی که دست ها بیشتر باز باشند، عضله دلتویید به خوبی در حرکت درگیر می شود. برای آشنایی بیشتر این ویدئو را ببینید.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: