Band

آموزش بدنسازی

41 ویدیو

مدت دوره: 2 ساعت و 57 دقیقه

حرکات پشت (8)

00:03:19

قیمت ویدیو: 600 تومان

حرکت رویینگ عمده فشار را به بخش تحتانی عضله زیر بغل وارد میکند. برای اجرای این حرکت بر روی میز دستگاه بنشینید و زانوها را کمی خم کنید. در این حالت باید فاصله دسته، نزدیک به قوزک پا باشد تا بتوان به کشش کافی در عضلات پشت دست رسید. دسته را به سمت شکم بکشید و همزمان به سمت عقب حرکت کرده و تا جایی عقب بروید که بالا تنه با زمین زاویه عمود پیدا کند. برای آشنایی بیشتر با این تمرینات این ویدئو را ببینید.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: