Band

آموزش بدنسازی

41 ویدیو

مدت دوره: 2 ساعت و 57 دقیقه

دستگاه اسمیت

00:02:55

قیمت ویدیو: 600 تومان

برای اجرای حرکت اسکات با اسمیت ابتدا زير ميله هالتر قرار بگيريد و پاهای خود را با فاصله 50 سانتي ‌متر از یکدیگر قرار دهید. نوک پاها بايد به سمت بيرون بدن باشند و پاها 20 تا 25 سانتي‌ متر جلوتر از ميله هالتر روی زمين قرار گيرند. پس از آزاد كردن ضامن دستگاه، زانوهای خود را خم كنيد تا جایی كه رانها در موقعيت کمی پایين ‌تر از حد موازی با زمين قرار گيرند. برای آشنایی بیشتر با حرکات دستگاه اسمیت این ویدئو را ببینید.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: