Band

آموزش بدنسازی

41 ویدیو

مدت دوره: 2 ساعت و 57 دقیقه

لانگز و اسکات با هالتر

00:04:52

قیمت ویدیو: 600 تومان

اسکات با هالتر از تمرینهای مفید برای تقویت عضلات چهار سر ران است. برای اجرای این حرکت، در حالیکه پاها را قدری بیش از عرض شانه ها باز کرده اید، بایستید. هالتر را روی شانه ها نگاه داشته، پاها را در سطح صاف روی زمین قرار دهید. آرام به سمت پایین حرکت کنید تا ران های شما به موازات زمین قرار گیرند، سپس به سمت عقب و بالا فشار وارد کنید. از طریق این ویدئو با حرکات لانگز و اسکات با هالتر بیشتر آشنا خواهید شد.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: