Band

آموزش بدنسازی

41 ویدیو

مدت دوره: 2 ساعت و 57 دقیقه

هاک

00:03:08

قیمت ویدیو: 600 تومان

برای انجام حرکت هاک، روی دستگاه دراز بکشید، پاها را در قسمت پایین دستگاه به فاصله 20 سانتی متر از یکدیگر قرار دهید. به آرامی پایین بروید تا جایی که زانوی شما زاویه 45 درجه به خود بگیرد، یک ثانیه مکث کنید و سپس به وضعیت اولیه برگردید. توجه داشته باشید که در صفحه پایین دستگاه، پاها هرچقدر جلوتر باشند، فشار بیشتری به باسن و پشت ران وارد میشود. برای آشنایی بیشتر با حرکت هاک این ویدئو را ببینید.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: