Band

آموزش بدنسازی

41 ویدیو

مدت دوره: 2 ساعت و 57 دقیقه

پرس پا

00:03:41

قیمت ویدیو: 600 تومان

برای انجام حرکت پرس پا، در دستگاه آن بنشینید و در حالیکه فاصله پاها به اندازه عرض شانه باز است، آنها را روی سکوی دستگاه بگذارید و وزنه را به آرامی پایین بیاورید تا زانوها به اندازه نود درجه خم شوند، سپس با فشار، وزنه را به حالت شروع بازگردانده و پاها را راست کنید. در صورتی که پاها در قسمت بالای سکوی دستگاه باشند، تمرکز تمرین به عضلات سرینی و همسترینگ منتقل میشود. برای آشنایی بیشتر با انجام این حرکت این ویدئو را ببینید.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: