Band

آموزش دفاع شخصی مردان

45 ویدیو

مدت دوره: 3 ساعت و 3 دقیقه

تاریخچه و مقدمه ای بر سبک رزمی WTبخش اول (1)

00:04:05

رایگان

در این ویدئو شما با ورزش دفاع شخصی به روش "وین چون" و به سبک WT آشنا می شوید. تاریخچه این ورزش به همراه اصول مبارزه از مباحثی است که در این بخش مطرح می شود.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: